14 Σεπ 2013

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΙΟΝΑ ΗΛΙΟ
ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΙΟΝΑ ΗΛΙΟ 
A PRAYER TO THE HYPERION (SUPERIOR) SUN

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΘΥΡΗΣ - ΑΣΤΡΑΠΟΣΙΓΜΑ: ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΙΑ 

                                         GEORGE LATHYRIS - ASTRAPOSIGMA: A PRAYER