15 Νοε 2013

ΔΙΠΛΕΨΙΛΕΣ ΙΔΕΕΣ


Κυοφορῶντας τὶς νΕΕς Πρωτεϊκὲς ἰδΕΕς 
Κάποια στιγμή, στοῦ Χρόνου τὸ πλήρωμα,
ὅταν τὸ φίδι τὴν οὐρά του θὰ δαγκώσει,
πάνοπλες θ’ ἀναδυθοῦν ἀπ’ τὸ κρανίο μου!
Λόγο θ’ ἀρθρώσουν ἀναπότρεπτο!
Μῦθος ἀρχέγονος τὸ αἷμα τους!
Πολύμορφες, πελεκυφόρες ΙΔΕΕΣ
τοῦ Κόσμου τοῦ Ἐκτός καὶ τοῦ Ἐντός μου!